Ann-Sophie Lindqvist Bagge  
Leg. psykolog‪ | Specialist i klinisk psykologi | Filosofie Doktor, Göteborg
kontakt: ann-sophie@olofssonlindqvist.se
mobil: 070-66 11 850
Charlotte Järnvall 
Socionom, Leg.Hälso-och sjukvårdskurator. Leg. Psykoterapeut
IPT-terapeut B-nivå, Norrköping.
Kontakt: charlotte@nordquistjarnvall.se
Emma Thyberg
Leg Psykolog
IPT-terapeut nivå B, Göteborg
Telefon: 0702 710709